Kesätöihin haki kaikkiaan n. 70 nuorta - heistä valittiin 26

Rovanapa Oy on työllistänyt jo 15 vuodenajan nuoria kiinteistönhoidon kesätöihin. Vuosien saatossa hakijoina on ollut yli 2.000 nuorta, joista n. 500 nuorelle on pystytty tarjoamaan kesätyö. Useasti tarjottu kesätyö on ollut nuoren ensimmäinen kosketus työelämään ja silloin vakituisten kiinteistönhoitajien ohjaaminen työhön on korostunut.

Tänä vuonna avoinna olleisiin kesätöihin oli aiempaa vähemmän hakijoita, joka voi kertoa kesätyömarkkinoiden parantumisesta. Hakijoita oli riittävästi ja heistä pystyimme tarjoamaan 26 nuorelle kesätyöpaikan. Hakijoiden ikähaitari vaihtelee 15 - 22 ikävuoden välillä.

Nuoret työskentelevät pääsääntöisesti kolmen viikon mittaisilla työjaksoilla ajalla 4.6. - 3.8. Työjaksot on sovitettu hakijan toiveiden mukaisesti.

Kiinteistönhoidon kesäajan töitä ovat mm. nurmikon leikkaus, haravointi, tonttien kunnossapitotyöt ja muita ulkona tehtäviä kiinteistönhoitotöitä.

Kiinteistönhoidon kesäaikaiset työt tehdään vanhemman kiinteistönhoitajan tai useampana vuonna kesätöissä olleen täysi-ikäisen nuoren ohjauksessa ja kaverina.

Rovanapa Oy kiittää kaikkia kesätöitä hakeneita nuoria ja kannustaa nuoria olemaan rohkeasti yhteydessä työnantajiin.